THE NEXT!

Jaarlijks wordt The Next!, een bedrag van maximaal 25.000 euro, uitgereikt aan een maker of groep die een voorstelling belooft te maken waarin de missie van DNA Next! maximaal wordt uitgedragen. We zoeken naar makers in de podiumkunsten die het verschil kunnen maken. Diversiteit en inclusiviteit in de meest brede zin zijn daarbij het uitgangspunt.

De shortlist voor de eerste editie, The Next! 2020, is bekend. Lees hier meer over de genomineerden. Op 25 augustus vindt van 15.30 tot 17.30 de bekendmaking en uitreiking plaats in de Tolhuistuin.

Hanneke Groenteman is panelvoorzitter van de eerste editie van The Next! en zal zich samen met o.a. Liet Lenshoek van Likeminds, Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth en theatermaker en performer Enkidu Khaled buigen over de inzendingen.

Wie kan meedoen?

The Next! is bedoeld voor nieuw talent, maar ook voor gevestigde makers die een nieuwe weg willen inslaan. Het bedrag kan een aanvulling zijn op een bestaande, deels al gedekte begroting, of de kickstarter voor een idee dat anders helemaal niet gerealiseerd zou worden.

Jurering

De beoordeling van de inzendingen en uiteindelijke keuze van de winnaar is in handen van een onafhankelijk en kundig Panel. Hanneke Groenteman is panelvoorzitter in deze eerste editie van The Next!. Zij wordt bijgestaan door twee vaste panelleden, onze raadgevers Liet Lenshoek van Likeminds en Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth, en een afgevaardigde uit het bestuur van DNA Next!. Dit jaar is dat onze voorzitter Jeroen Pliester. Daarnaast worden elk jaar beoordelaars uit verschillende disciplines of achtergronden uitgenodigd om te helpen de winnaar te kiezen. Voor deze eerste editie heeft naast Hanneke Groenteman ook theatermaker Enkidu Khaled de uitnodiging met enthousiasme geaccepteerd.

Begeleiding

The Next! biedt een netwerk waarbinnen de makers om advies of begeleiding kunnen vragen. De vaste raadgevers kunnen hierbij optreden als (co)producent, maar dit is geen voorwaarde of regel. De keuze voor een eventuele coproductie of samenwerking wordt sowieso altijd genomen door de maker zelf.

Kortom, het toegekende bedrag staat vast, de support eromheen is flexibel en naar wens in te vullen.

Voorwaarden voor deelname

  • Elke stichting of natuurlijk persoon in Nederland komt in aanmerking voor The Next!
  • The Next! is een prijs voor de podiumkunsten. Daaronder wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, te combineren in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs

Beoordelingscriteria

  • Kwaliteit
  • Artistieke inhoud
  • Haalbaarheid van het project
  • De mate waarin wordt bijgedragen aan diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin
  • De mate waarin vernieuwing aan bod komt en grenzen worden verlegd
  • Nog te realiseren, nieuwe projecten (geen reprises)

Hoe kun je meedoen?

Als de inschrijving geopend is, kun je deelnemen door het deelnameformulier in te vullen. Alle onderdelen moeten volledig en nauwkeurig worden ingevuld. Stuur bovendien een zakelijk plan mee met planning en begroting en eventueel aanvullende documentatie. Ga in het inhoudelijk plan in op de aandachtspunten van DNA Next! en let op de beoordelingscriteria zoals hierboven geformuleerd.

Momenteel is de inschrijving gesloten. Binnenkort wordt de shortlist bekendgemaakt en kort hierop de winnaar van The Next!. 

Voorwaarden en condities

Bij dekking van 100% van de totale begroting wordt 75% van het door The Next! toegekende prijzenbedrag overgemaakt. De overige 25% bij voltooiing van het ingediende plan.

De stimuleringsprijs is een maximumbedrag van 25.000 euro. Dit houdt in dat er ook een ander bedrag kan worden toegekend of meerdere winnaars kunnen zijn.

Het is voor de aanvragers niet mogelijk om een bezwaar in te dienen. Het besluit van het panel is bindend. Over de uitslag wordt ook niet gecorrespondeerd.

Alleen nieuwe projecten (geen reprises) komen in aanmerking

Door inzending ga je akkoord dat al de door jou aangeleverde documenten worden gedeeld met alle betrokkenen van The Next! en stem je in om, als je genomineerd bent voor de shortlist en/of winnaar bent van The Next!, mee te werken aan alle publiciteit rondom het bekendmaken en uitreiken van deze stimuleringsprijs en alles wat daarmee samenhangt.