THE NEXT!

INSCHRIJVING THE NEXT! 2021 is GESLOTEN

Jaarlijks wordt The Next!, een bedrag van maximaal 25.000 euro, uitgereikt aan een maker of groep die een voorstelling belooft te maken waarin de missie van DNA Next! maximaal wordt uitgedragen. We zoeken naar makers in de podiumkunsten die het verschil kunnen maken. Diversiteit en inclusiviteit in de meest brede zin zijn daarbij het uitgangspunt.

Vorig seizoen heeft Gavin-Viano The Next! 2020 gewonnen voor zijn project Ach Mijn Wederhelft. Zijn voorstelling gaat binnenkort van start.

Wie kan meedoen?

The Next! is bedoeld voor nieuw talent, maar ook voor gevestigde makers die een nieuwe weg willen inslaan. Het bedrag kan een aanvulling zijn op een bestaande, deels al gedekte begroting, of de kickstarter voor een idee dat anders helemaal niet gerealiseerd zou worden.

Jurering The Next 2021

De beoordeling van de inzendingen en uiteindelijke keuze van de winnaar is in handen van een onafhankelijk en kundig Panel. Hanneke Groenteman is wederom panelvoorzitter en wordt bijgestaan door twee vaste panelleden, onze raadgevers Liet Lenshoek van Likeminds en Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth en een afgevaardigde uit het bestuur van DNA Next!, voorzitter Jeroen Pliester. Daarnaast worden elk jaar beoordelaars uit verschillende disciplines of achtergronden uitgenodigd om te helpen de winnaar te kiezen. Voor deze editie is dit actrice Mariana Aparicio Torres.
Maak hier kennis met het panel.

Begeleiding

The Next! biedt niet alleen financiële steun maar ook een netwerk waar makers gebruik van kunnen maken voor ad hoc advies. De vaste panelleden zijn daarin het eerste aanspreekpunt. Kortom; het toegekende bedrag staat vast, de ondersteuning daar omheen is flexibel. De keuze in welke mate hier gebruik van wordt gemaakt is in eerste instantie aan de maker zelf. 

Voorwaarden voor deelname

  • Elke stichting of natuurlijk persoon in Nederland komt in aanmerking voor The Next!
  • The Next! is een prijs voor de podiumkunsten. Daaronder wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, te combineren in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs

Beoordelingscriteria

  • Kwaliteit
  • Artistieke inhoud
  • Haalbaarheid van het project
  • De mate waarin wordt bijgedragen aan diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin
  • De mate waarin vernieuwing aan bod komt en grenzen worden verlegd
  • Nog te realiseren, nieuwe projecten (geen reprises)

Hoe kun je meedoen?

Als de inschrijving geopend is, kun je deelnemen door het deelnameformulier in te vullen. Alle onderdelen moeten volledig en nauwkeurig worden ingevuld. Stuur bovendien een zakelijk plan mee met planning en begroting en eventueel aanvullende documentatie. Ga in het inhoudelijk plan in op de aandachtspunten van DNA Next! en let op de beoordelingscriteria zoals hierboven geformuleerd.

Voorwaarden en condities

Bij dekking van 100% van de totale begroting wordt 75% van het door The Next! toegekende prijzenbedrag overgemaakt. De overige 25% bij voltooiing van het ingediende plan.

De stimuleringsprijs is een maximumbedrag van 25.000 euro. Dit houdt in dat er ook een ander bedrag kan worden toegekend of meerdere winnaars kunnen zijn.

Het is voor de aanvragers niet mogelijk om een bezwaar in te dienen. Het besluit van het panel is bindend. Over de uitslag wordt ook niet gecorrespondeerd.

Alleen nieuwe projecten (geen reprises) komen in aanmerking

Door inzending ga je akkoord dat al de door jou aangeleverde documenten worden gedeeld met alle betrokkenen van The Next! en stem je in om, als je genomineerd bent voor de shortlist en/of winnaar bent van The Next!, mee te werken aan alle publiciteit rondom het bekendmaken en uitreiken van deze stimuleringsprijs en alles wat daarmee samenhangt.