THE NEXT!

*******INSCHRIJVING THE NEXT! 2022 IS GEOPEND!*********

Jaarlijks wordt The Next!, een bedrag van maximaal 25.000 euro, uitgereikt aan een maker of groep die een voorstelling belooft te maken waarin de missie van DNA Next! maximaal wordt uitgedragen. Een diverse samenleving, waarbij er plek is voor iedereen, is een rijkere samenleving. Of het nu gaat over zaken als afkomst, opleiding, leeftijd, gender, lichamelijke beperkingen, mainstream of niche: we zoeken naar makers in de podiumkunsten die het verschil kunnen maken.

Vorig seizoen heeft hiphop-theatercollectief DIEHELEDING The Next! 2021 gewonnen voor hun project TUPAC, over het werk en leven van de wereldberoemde rapper Tupac Shakur

Wie kan meedoen?

The Next! is bedoeld voor nieuw talent, maar ook voor gevestigde makers die een nieuwe weg willen inslaan. Het bedrag kan een aanvulling zijn op een bestaande, deels al gedekte begroting, of de kickstarter voor een idee dat anders helemaal niet gerealiseerd zou worden.

Jurering The Next 2022

De beoordeling van de inzendingen en uiteindelijke keuze van de winnaar is in handen van een onafhankelijk en kundig panel met een roulerende bezetting. De vaste kern bestaat uit Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth, theatermaker en actrice Mariana Aparicio Torres en een bestuurslid van DNA Next! Daarnaast worden elk jaar beoordelaars uit verschillende disciplines of achtergronden uitgenodigd om in het panel plaats te nemen. Voorgaande jaren zaten Liet Lenshoek van Likeminds en Hanneke Groenteman in het panel. Laatstgenoemde in de rol van voorzitter. De nieuwe voorzitter is nog niet bekend.

Panel 2021: Jeroen Pliester, Jörgen Tjon A Fong, Liet Lenshoek, Hanneke Groenteman en Mariana Aparicio Torres

Begeleiding

The Next! biedt niet alleen financiële steun maar ook een netwerk waar makers gebruik van kunnen maken voor ad hoc advies. De vaste panelleden zijn daarin het eerste aanspreekpunt. Kortom; het toegekende bedrag staat vast, de ondersteuning daar omheen is flexibel. De keuze in welke mate hier gebruik van wordt gemaakt is in eerste instantie aan de maker zelf. 

Voorwaarden voor deelname

  • Elke stichting of natuurlijk persoon in Nederland komt in aanmerking voor The Next!
  • The Next! is een prijs voor de podiumkunsten. Daaronder wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, te combineren in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs

Beoordelingscriteria

  • Kwaliteit
  • Artistieke inhoud
  • Haalbaarheid van het project
  • De mate waarin wordt bijgedragen aan diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin
  • De mate waarin vernieuwing aan bod komt en grenzen worden verlegd
  • Nog te realiseren, nieuwe projecten (geen reprises)

Hoe kun je meedoen?

Inschrijven voor The Next! 2022 kan nog tot 14 maart 2022. Hiervoor kun je het deelnameformulier invullen. Alle onderdelen moeten volledig en nauwkeurig worden ingevuld. Stuur bovendien een zakelijk plan mee met planning en begroting en eventueel aanvullende documentatie. Ga in het inhoudelijk plan in op de aandachtspunten van DNA Next! en let op de beoordelingscriteria zoals hierboven geformuleerd.

Voorwaarden en condities

Bij dekking van 100% van de totale begroting wordt 75% van het door The Next! toegekende prijzenbedrag overgemaakt. De overige 25% bij voltooiing van het ingediende plan.

De stimuleringsprijs is een maximumbedrag van 25.000 euro. Dit houdt in dat er ook een ander bedrag kan worden toegekend of meerdere winnaars kunnen zijn.

Het is voor de aanvragers niet mogelijk om een bezwaar in te dienen. Het besluit van het panel is bindend. Over de uitslag wordt ook niet gecorrespondeerd.

Alleen nieuwe projecten (geen reprises) komen in aanmerking

Door inzending ga je akkoord dat al de door jou aangeleverde documenten worden gedeeld met alle betrokkenen van The Next! en stem je in om, als je genomineerd bent voor de shortlist en/of winnaar bent van The Next!, mee te werken aan alle publiciteit rondom het bekendmaken en uitreiken van deze stimuleringsprijs en alles wat daarmee samenhangt.

Als winnaar maak je een kort filmpje voor de start inschrijving voor het nieuw seizoen, ben je bereid mee te werken aan publicitaire kansen, verleen je je medewerking aan een Q&A voor makers in jan/feb en geef je een kort optreden op de uitreiking van de volgende editie in juli.