DNA NEXT!

Missie

In een wereld waarin kloven gapen – tussen culturen, tussen arm en rijk, tussen man en vrouw – wil DNA Next! helpen het verschil te maken.

DNA Next! is een katalysator voor theater dat gaat over botsing, ontmoeting of andersoortig samengaan van culturen, opvattingen en tradities. Diversiteit en inclusiviteit in de volle breedte. De naam staat symbool voor vernieuwing, de next level, maar ook voor de dynamiek van onze moderne samenleving. Het zijn de kernwaarden die DNA Next! uitdraagt.

Wat DNA Next! is

DNA Next! is ontstaan uit De Nieuw Amsterdam (DNA), het in 1986 opgerichte gezelschap dat voorstellingen maakte over onze diverse wereld. De rode draad was de vraag hoe verschillende culturele perspectieven zich tot elkaar verhouden, waar het botst en wat dat betekent voor je identiteit en waar je je thuis voelt.

DNA Next! maakt van die rode draad een web: een netwerk gevormd door een cultureel divers palet aan makers en projecten, voor een even divers publiek. DNA Next! wil de aanjager zijn van diversiteit en inclusiviteit in theater en samenleving. Hoe? Door het ondersteunen van theaterprojecten, talentontwikkeling en samenwerkingsverbanden.

Daarnaast roept DNA Next! een stimuleringsprijs in het leven: The Next!. De prijs bestaat uit een geldbedrag dat jaarlijks wordt toegekend aan makers of producenten die een voorstelling willen maken van hoge kwaliteit, over urgente thema’s, en daarmee het verschil kunnen maken.

DNA Next! wil samenwerking en vernieuwing over grenzen heen optimaal stimuleren. Dat kan alleen door zelf ook fundamenteel te veranderen. Daarom is er gekozen voor een andere opzet zonder vaste artistieke kern en zonder vaste groep acteurs.

Wat DNA Next! doet

DNA Next! biedt nieuw en bestaand talent de ruimte en ingrediënten (geld, partners, ondersteuning en publiciteit) om de perfecte mix van kwaliteit en experiment te maken. We spelen daarbij in op de behoefte van zowel publiek als sector.

De urgentie om verbinding en diversiteit in de volle breedte te stimuleren is groter dan ooit. De flexibiliteit en wendbaarheid die onze nieuwe opzet biedt, stelt ons en de makers in staat om vanuit onze missie samen sneller en met meer impact het verschil te maken.

DNA Next! – diversiteit en inclusiviteit in de wereld van nu

Podiumkunst is bij uitstek een middel om mensen samen te brengen en diversiteit en inclusiviteit op een artistieke manier zichtbaar te maken.

Tegenwoordig gaat diversiteit niet meer alleen over etnische afkomst, seksuele geaardheid of gender. De ongelijkheid tussen arm en rijk, man en vrouw of hoog- en laagopgeleid groeit en verdient minstens zoveel aandacht. Überhaupt lijkt de wereld door moderne technologieën en politiek-maatschappelijke verschuivingen in weinig meer op die van 30 jaar geleden. Vanzelfsprekend moeten en willen de podiumkunsten hierin meebewegen. Het publiek vraagt hier ook om.

Het begint bij de definitie van podiumkunsten. Vind de ontmoeting tussen makers en het publiek plaats in een theaterzaal? Of ontmoeten we elkaar buiten? Of onderweg? Of bij mensen thuis? Koopt het publiek nog wel een kaartje of vragen we op een andere manier een bijdrage? DNA Next! vindt dat elke stap, elk ingesleten idee en elke vanzelfsprekendheid elke keer opnieuw onder de loep genomen moet worden. Daarbij staan voor ons de kernbegrippen actueel en innovatief centraal.

Om echt verschil te maken moet je durven afwijken van wat je kent en wat vertrouwd voelt. Je zult je grenzen moeten durven verleggen. Bovendien maak je samen met anderen het verschil.

Vandaar de keuze van DNA Next! om in plaats van een vaste artistieke kern elk jaar op zoek te gaan naar ander talent. Daarvoor is The Next! in het leven geroepen. The Next is een stimuleringsprijs met een bedrag van maximaal 25.000 euro, uitgereikt aan een maker of groep die met een nog te maken productie de missie van DNA Next! maximaal uit wil dragen.